top of page
English

Bài Viết Trên Tạp Chí

 

Sự liên kết của chúng tôi với tạp chí Ơi Việt Nam cho phép chúng tôi chuẩn bị các bài báo về các nhân vật nổi tiếng trong bản in và trực tuyến. Chúng tôi chuyên về các cuộc phỏng vấn cá nhân trực tiếp với những người nổi tiếng và các nhân vật đáng chú ý trong xã hội Việt Nam. Chúng tôi đang có sẵn mạng lưới để kết nối với quản lý/cơ quan của người nổi tiếng & VIP  trực tiếp để sắp xếp thời gian phỏng vấn và nghiên cứu. Chúng tôi có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp các cuộc phỏng vấn người nổi tiếng chuyên sâu cho các ấn phẩm khác theo yêu cầu.

Các nhà văn của chúng tôi có thể nhận hợp đồng làm việc tự do (freelance) cho các doanh nghiệp và cá nhân đang tìm kiếm người việt. Bằng cách kết hợp với Metro, chúng tôi có thể cung cấp hoá đơn hợp pháp cho mục đích kế toán.
 
Metro Writers đã tiến hành phỏng vấn và viết bài trên tạp chí cho những người nổi tiếng sau đây:

bottom of page