top of page
English

Liên Hệ

Metro Writers luôn sẵn sàng lắng nghe từ bất kỳ cá nhân nào mong muốn tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi, có thể là khách hàng tiềm năng, đại diện truyền thông, hoặc các thành viên của công chúng.

Trụ Sở Chính
48 Hoàng Diệu, Tp. 4
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
editor@metrowriters.com
+84 8 8878 0788

Thông tin của bạn đã được gửi thành công!

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về một dự án, vui long điền vào mẫu đơn này và cho chúng tôi biết những gì bạn đang suy nghĩ đến. Sẽ có một thành viên của nhóm chúng tôi kết nối với bạn để thảo luận làm thế nào chúng ta có thể làm cho dự án thành hiện thực. Nếu bạn là một nhà văn, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia hoặc biên tập viên muốn tham gia đội ngũ của chúng tôi và sản xuất những cuốn sách có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam, vui long gửi cho chúng tôi danh mục (portfolio) của bạn và một lá thư giới thiệu tại editor@metrowriters.com. Đại diện truyền thông hoặc các nhà xuất bản yêu cầu thông tin hoặc những người muốn yêu cầu một cuộc phỏng vấn, xin vui lòng điền vào form hoặc liên hệ với chúng tôi qua e-mail.

bottom of page