top of page
English

Đối Tượng Khách Hàng

 

Là một tổ chức viết lách, chúng tôi tập trung về viết về cuộc sống, gia sản và các ấn phẩm thương mại cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức. Khách hàng của chúng tôi có xu hướng rơi vào ba loại:

Chef Jack Lee and Charlize Theron
Người Nổi Tiếng

 

Chúng tôi nhận viết sách tiểu sử cho người của công chúng và các cá nhân đáng chú ý, có thể công khai là tác giả của cuốn sách hay kín đáo như ghostwriters. Với mỗi khách hàng, chúng tôi sẽ viết hồi ký và tiểu sử một cách sâu sắc, đầy đủ nội dung bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để sử dụng như một nền tảng quảng cáo cho riêng mình, hoặc như một công cụ tiếp thị cho phép khách hàng nâng cao và hưởng lợi từ các nền tảng nổi tiếng hiện có của họ.

Elderly Asian Man
Cá Nhân Riêng Biệt

Chúng tôi viết hồi ký cá nhân cho các cá nhân muốn dùng câu chuyện của họ làm gia sản cho hậu thế, thường là cho các thành viên trong gia đình. Khách hàng của chúng tôi là những cá nhân thành công trong sự nghiệp hay đáng chú ý, những người muốn lưu giữ kỷ niệm và những thành tựu của họ để được bảo tồn như một gia sản bằng văn bản. Một số khách hàng của chúng tôi yêu cầu dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho cha mẹ hoặc người thân như một món quà. Họ thường không được với mục đích thương mại nhưng chúng tôi vẫn có thể sắp xếp dịch vụ in ấn chuyên nghiệp cho cuốn sách đó.

Các cá nhân khác yêu cầu chúng tôi viết một cuốn sách dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của họ như là một phương tiện để thiết lập quyền lực và uy tín trong khu vực của họ. Những cuốn sách này thường được ghostwritten để cho phép khách hàng tự quảng cáo bản thân mình.

Elderly Asian company director
Các Doanh Nghiệp và Tổ Chức

 

Chúng tôi sản xuất sách cho các tổ chức như một nguồn lực quảng cáo với mục đích để bán hoặc làm quà tặng chất lượng cao. Chúng tôi có thể viết lịch sử của các doanh nghiệp và/hoặc giám đốc điều hành cấp cao, cũng như cho các tổ chức đang tìm các chi tiết đầy đủ của các hoạt động của họ trong một ấn phẩm bằng văn bản. Chúng tôi đã sản xuất những cuốn sách đặc biệt cho văn phòng du lịch địa phương.

 

Metro Writers cũng hợp tác với các nhà xuất bản sách ảnh địa phương để sản xuất chất lượng cao được thiết kế ấn phẩm album cho các trường học và các cá nhân theo yêu cầu.

bottom of page