top of page
English

Về Tổ Chức

Metro Writers là một đội ngũ đầy nhiệt huyết của các chuyên gia sáng tạo chuyên nghiệp trong việc viết hồi ký, gia sản và sách thương mại. Không giống như hầu hết các tổ chức viết lách khác, chúng tôi tiếp nhận tất cả các khía cạnh của việc sản xuất và liên lạc với các nhà xuất bản thay cho khách hàng của chúng tôi khi cần thiết. Trong quá trình viết sách, chúng tôi sẽ giám sát tiến độ trong mọi khía cạnh để có được một ấn phẩm đẹp, trau chuốt và đủ tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Văn phòng sản xuất của chúng tôi được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giúp giảm các chi phí cho các khách hàng quốc tế nhưng nó cũng cho phép chúng ta tập trung vào thị trường châu Á với dịch vụ ở một mức độ chưa từng có. Đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ mang lại kinh nghiệm kết hợp từ các hoạt động ở doanh nghiệp xuất bản ở nước ngoài vào Việt Nam. Các thành viên chuyên nghiệp từ địa phương của chúng tôi sẽ giữ tất cả các công việc sáng tạo đậm chất Việt Nam, cho phép chúng tôi sản xuất sách vượt xa tiêu chuẩn địa phương nhưng vẫn giữ sự cố định về niềm tự hào về văn hóa.

Ngoài các dự án viết sách của chúng tôi, Metro Writers cũng chịu trách nhiệm cho việc sáng tạo nội dung cho tạp chí Tiếng Anh hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh, Ơi Việt Nam. Tạp chí Ơi được xuất bản hàng tháng và được phân phối giữa người nước ngoài sinh sống tại thành phố và người dân địa phương nói tiếng Anh trên khắp Sài Gòn.

bottom of page