top of page
English
Old typewriter

Ghostwriting

 

 

Metro Writers là tổ chức viết lách duy nhất ở Việt Nam chuyên về dịch vụ Ghostwriting cho người nổi tiếng và các khách hàng VIP. Chúng tôi thực hiện tất cả các khía cạnh của xuất bản sách - bao gồm nghiên cứu và phỏng vấn, soạn thảo và chỉnh sửa, thiết kế và xuất bản. Các tác giả và biên tập viên trong nước và quốc tế của chúng tôi sẽ kết hợp với nhà xuất bản để tạo ra những cuốn hồi ký chất lượng và sách thương mại như gia sản, các nền tảng quảng cáo và những cuốn sách bán chạy nhất với một thị trường fan hâm mộ đã được thiết lập sẵn. Dịch vụ Ghostwriting của chúng tôi là hoàn toàn bí mật và chuyên nghiệp. Khách hàng của chúng tôi sẽ được giữ lại đầy đủ tín dụng và kiểm soát các bản thảo và thiết kế cuốn sách do chúng tôi cung cấp.

bottom of page