top of page
English

Cơ Quan

Tổ chức viết lách của chúng tôi hoạt động như một cơ quan với bốn năng lực:

  • cho các nhà văn đang tìm kiếm việc làm trong ngành xuất bản

  • cho tác giả/khách hàng  đang tìm kiếm nguồn để giúp trang trải chi phí cho ấn phẩm của họ

  • cho các nhà xuất bản tìm kiếm nhà văn cho các dự án không thuộc các lĩnh vực sáng tạo của chúng tôi

  • cho các nhà quảng bá đang tìm kiếm hỗ trợ trong việc quản lý hoạt động quảng bá sách.

Creative writer
Nhà Văn

Chúng tôi nhận các thắc mắc từ các nhà văn tài năng đang tích cực tìm kiếm việc làm trong việc viết sách, tạp chí và copywriting. Người nộp đơn xin nếu có ý định muốn viết cho tổ chức của chúng tôi cần phải có tài năng để chứng minh trong cấu trúc văn chương, hình thức cũng như kỹ năng phỏng vấn và tài năng nói chung trong ngành báo chí. Nhà văn cũng cần phải có một danh mục (portfolio) của công việc. Đối với người có Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, họ phải chứng minh khả năng vượt trội trong ngôn ngữ tiếng Anh cũng như một tiêu chuẩn tuyệt vời của viết lách và kinh nghiệm báo chí trong bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Asian businessman
Nhà Xuất Bản

Chúng tôi duy trì một mạng lưới gồm các nhà văn chuyên nghiệp, biên tập viên, cộng tác viên có thể sẽ làm việc trên các dự án cho các nhà xuất bản thành lập. Chúng tôi có thể kết nối và đàm phán với các nhà văn đại diện dựa trên danh nghĩa là một nhà xuất bản trên cơ sở hoa hồng. Chúng tôi chuyên về các tác giả viết bằng tiếng Anh, nhưng cũng có thể đặt nhà văn cho các dự án bằng các ngôn ngữ khác. Hoá đơn hợp pháp có thể được phát hành thông qua công ty của chúng tôi.

Writers
Author reading
Tác Giả/Khách Hàng

Metro có thể hỗ trợ các nhà văn và các khách hàng sử dụng dịch vụ viết lách của chúng tôi trong việc tìm kiếm hỗ trợ tài chính cho các dự án sách đầy tiềm năng.


Đối với khách hàng nổi tiếng với một lượng fan hâm mộ đủ mạnh, chúng tôi có thể đề nghị thỏa thuận với nhà tài trợ hoặc quảng cáo trước khi bắt đầu các dịch vụ viết lách. Điều này thường khuyến khích nên làm với người nổi tiếng nếu họ có một sự hỗ trợ đảm bảo và họ muốn tham gia vào các hoạt động quảng bá để tối đa hóa tiềm năng doanh số bán sách của họ.

Asian businesswoman
Nhà Quảng Bá

Đối với các nhà quản lý người nổi tiếng và các nhà quản lý PR của công ty với mong muốn khai thác khả năng quảng cáo của một cuốn sách nhưng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể hướng dẫn và giám sát các hoạt động này và tham khảo ý kiến về chiến lược quảng cáo. Điều này đặc biệt có lợi cho những cuốn sách tiếng Anh được sản xuất tại Việt Nam và dự định tự công bố và tiếp thị ở nước ngoài.

bottom of page