top of page
English

Metro Writers là một tổ chức viết lách chuyên phục vụ các khách hàng đặc biệt với trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chuyên sản xuất tiểu sử tiếng Anh và sách thương mại cho các khách hàng tư nhân và người nổi tiếng. Chúng tôi phát triển và hoàn thiện nội dung sách và thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cho các khách hàng thích hợp của chúng tôi.
 
Chúng tôi nhận viết copywriting và ghostwriting cho những dự án sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh và đại diện cho các nhà văn chuyên nghiệp và khách hàng trong các ngôn ngữ khác. Chúng tôi nhận biên dịch sách và hỗ trợ các tác giả trong và ngoài nước để phát triển công việc của họ và giao kết hợp đồng giữa hai bên.
 
Quá trình sáng tạo của chúng tôi đã được trau chuốt để có thể sản xuất những bài viết văn bản được sáng tác chuyên nghiệp và tối ưu hóa cho mục đích thương mại, hoặc như một gia sản truyền lại trong gia đình.

bottom of page